Tjänster

Målgrupper:


Skolor (grundskola, gymnasie, komvux), kommuner, föreningar, organisationer och andra sällskap som vill inspireras eller bara informeras om förebyggande arbete mot mobbning både på och utanför nätet.


Ett heldagskoncept finns utformat för skolors personal, föräldrar och elever som är uppbyggt i fyra olika steg, se preciserat innehåll nedan. 


Mina föreläsningar är baserade på min arbetslivserfarenhet som närpolis och ungdomsutredare.   


Innehåll:


  • Föreläsning för elever.
  • Enskilda samtal/ eller med grupper/ klasser med elever som önskar det, samt ev överlämning till skolpersonal.
  • Föreläsning för skolpersonal.
  • Föreläsning för föräldrar.


Föreläsningen för eleverna tar upp juridiken på ett lättförståeligt och tydligt sätt. Eleverna får ta del av verkliga händelser som påvisar när leken med mobilen/ plattan/ datorn går för långt och plötsligt blir ett brott. Eleverna får med sig vad som händer när brott anmäls till polisen och hur det kan komma att påverka deras framtid. Vad händer om man inte är straffmyndig när man begår brott? Vem har egentligen ansvaret för mobilen och vad som händer i den?


Efter föreläsningen för eleverna erbjuds de elever som eventuellt har blivit utsatta för något, som de ännu inte berättat om för vuxenvärlden, enskilda samtal för att kunna bli av med klumpen i magen som äter energi och välmående. Informationen som eventuellt kommer fram delges skolan och ni kommer få tips och råd på hur ni kan gå vidare med det som uppdagats. Om det varit eller är mer turbulent i någon särskild grupp eller klass kan jag ta mig tid i just den konstellationen efter föreläsningen för att belysa just deras beteende och uppmärksamma dem på vad det faktiskt är de håller på med. 


Föreläsningen för skolpersonal tar bland annat upp skolans ansvar och hur det är utformat idag men är det tillräckligt? Hur gör man när brott har begåtts? Elevers välmående och trygghet står i fokus. Mobbning är en komplex företeelse och det är långt ifrån alltid glasklart hur man skall hantera det. Det som är säkert är att vi måste hantera det och det är bra om vi kan känna oss trygga när vi konfronteras med situationerna och har en plan. Ni kommer få med er tips på hur ni kan få än mer trygghet i dessa situationer i personalgruppen.

Har ni egna önskemål om innehåll utefter era bekymmer presenterar ni dem så anpassar jag mig efter det.


Föreläsningen för föräldrarna handlar till övervägande del om föräldraansvaret. Min förmåga att förmedla detta tunga ämne med hela min kropp, själ och med inslag av både glädje, sorg och humor gör att tiden upplevs stå still. Budskapet kommer bli oerhört tydligt.


Kostnad:


Hör av er i kontaktformuläret eller ring för kostnadsförslag gällande just era behov.


Vid föreläsning utanför Karlskrona kommun tillkommer milersättning med 25 SEK/mil alternativt kostnad för annat färdmedel.

Vid längre resor kan även kostnad för boende tillkomma.


Avtal/offert:


Efter att vi kommit överens om upplägget som passar just er skriver jag ett avtal som bifogas er och som ni sänder åter med en underskrift. Detta för att ni skall få tydlig överblick över vad ni bokat, hur upplägget ser ut och kostnaden för genomförandet.


Avbokningsregler:


Avbokningsreler kommer preciseras i samband med att vi bokar datum.


Förbehåll:


Jag förbehåller mig rätten att ställa in och boka om planerad föreläsning vid sjukdom som gör det omöjligt att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt. Föreläsare om mobbning, mobilen och internet med

Tydlighet, Kompetens och Engagemang.

Glingfors Konsult AB