Startsida


Hej!


Jag har varit verksam som polis under 14 år. De sista nio åren reste jag runt i Sverige och föreläste om mobbning, mobilen och internet för barn/ungdomar och vuxna. Jag har nu passerat över 650 högt uppskattade föreläsningar.


Mobbning och kränkande behandling mellan barn och ungdomar är ett ämne som vuxenvärlden långt ifrån alltid är bekväma med att hantera. När det dessutom sker på nätet tappas många vuxna bort och osäkerheten på vad man skall göra och hur man skall angripa situationen tar överhanden.


Om man dessutom börjar titta på varje enskild händelse i samlingsbegreppet "mobbning" blir det än mer bekymmersamt. Vad är ett brott? Spridande av bilder, rykten och hotfulla uttalanden? Olämpliga ord? Hur bör det hanteras och vem gör vad?


I sin ambition för att få till en snabb lösning på problemet fattas lätt fel beslut och den som är utsatt riskerar att bli trampad på ännu en gång.


Kommunikationen mellan barn/ungdomar och vuxna måste bli bättre. Vi kan göra så mycket med små insatser fast alla inser inte det då de kanske saknar erfarenhet och verktyg. Här har ni hittat en möjlighet till inspiration och tydlighet för att komma igång eller stärkas ytterligare i det ni redan gör bra. Alla människor kan bidra!


Jag vill med min tydlighet, kompetens och mitt enorma engagemang bidra till barn och ungdomars välmående oavsett vilken arena de befinner sig på.   Välkomna!


Andréas Glingfors


Mobbning

Andreas

Föreläsning mobbning

Polis

Glingfors

Lösning mobbning

Näthat

Blt

Aftonbladet

Mobbing

Näthat

Föreläsning

Polis Karlskrona