Tjänster

Målgrupper:


Skolor (grundskola, gymnasie, komvux), kommuner, föreningar, organisationer och andra sällskap som vill inspireras eller bara informeras om förebyggande arbete mot mobbning både på och utanför nätet.


Ett heldagskoncept finns utformat för skolors personal, föräldrar och elever som är uppbyggt i tre olika steg, se preciserat innehåll nedan. 


Mina föreläsningar är baserade på min arbetslivserfarenhet som närpolis och ungdomsutredare under 14 år.   


Innehåll:


  • Föreläsning för elever.
  • Föreläsning för skolpersonal.
  • Föreläsning för föräldrar.


Föreläsningen för eleverna tar upp juridiken på ett lättförståeligt och tydligt sätt. Eleverna får ta del av verkliga händelser som påvisar när leken med mobilen/ plattan/ datorn går för långt och plötsligt blir ett brott. Eleverna får med sig vad som händer när brott anmäls till polisen och hur det kan komma att påverka deras framtid. Vad händer om man inte är straffmyndig när man begår brott? Vem har egentligen ansvaret för mobilen och vad som händer i den?


Föreläsningen för skolpersonal tar bland annat upp skolans ansvar och hur det är utformat idag men är det tillräckligt? Hur gör man när brott har begåtts? Elevers välmående och trygghet står i fokus. Mobbning är en komplex företeelse och det är långt ifrån alltid glasklart hur man skall hantera det. Det som är säkert är att vi måste hantera det och det är bra om vi kan känna oss trygga när vi konfronteras med situationerna och har en plan. Ni kommer få med er tips på hur ni kan få än mer trygghet i dessa situationer i personalgruppen.

Har ni egna önskemål om innehåll utefter era bekymmer presenterar ni dem så anpassar jag mig efter det.


Föreläsningen för föräldrarna handlar till övervägande del om föräldraansvaret kopplat till detta ämne. Obejktivitet i föräldraskapet är en förutsättning för att kunna fullfölja sitt uppdrag som ansvarsfull förälder men det är långt ifrån alla som klarar av det. Många föräldrar kräver att skolan ska ta ansvar för hela arbetet när det uppstår mobbningssituationer eller kränkningsärenden. Att lägga sitt eget ansvar som förälder åt sidan är dock inte acceptabelt. Det är inte skolan som ska uppfostra våra barn och ungdomar. Budskapet kommer bli oerhört tydligt under denna föreläsning.


Kostnad:


Hör av er i kontaktformuläret eller ring för kostnadsförslag gällande just era behov.


Vid föreläsning utanför Karlskrona kommun tillkommer milersättning med 28 SEK/mil alternativt kostnad för annat färdmedel.

Vid längre resor kan även kostnad för boende tillkomma.


Offert:


Efter att vi kommit överens om upplägget som passar just er skriver jag en offert som bifogas er och som ni sänder åter med en underskrift. Detta för att ni skall få tydlig överblick över vad ni bokat, hur upplägget ser ut och kostnaden för genomförandet.


Avbokningsregler:


Avbokningsreler kommer preciseras i samband med att vi bokar datum.


Förbehåll:


Jag förbehåller mig rätten att ställa in och boka om planerad föreläsning vid sjukdom som gör det omöjligt att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt.